šeštadienis

as my shoes fill up with water

toks keistas nujautimas, kad jau žinau, kaip kvepia laukinių paukščių plunksnos
ir kam varpai skambina. (hemingvėjau?)
vakarais stebiu kregždes, kaip jos nenuilsdamos skraido. nebėra laiko nuovokos. jo tėkmė nebeskalauja man kojų. ir kambary netiksi nė vienas laikrodis. kiekviena diena artina rudenį. ir pievoj jau groja žiogai

beprotiškas lietus. ir kažkoks (ne)kviestas liūdesys, toks sodrus, it jeff buckley balso virpėjimas - it's never over, my kingdom for a kiss upon her shoulder / it's never over, all my riches for her smiles when i slept so soft against her

gintaro spalvos eilėraščiai, burtažodžiai, visokiausi užkalbėjimai.

pinkit man plaukus
šluostykit ašaras, nes jau
nužydėjo liepos

it's never over, she's the tear that hangs inside my soul forever

o tada jau nieko. tyla. štilis. titrai ekrane. jokios foninės muzikos. balta linija visuose gyvybę palaikančiuose ekranuose. ir jau jokios, jokios. ir jau niekada niekada. scent of magnolia / sweet and fresh -
//////////////////////////////////

išgyvenusios darganą kriaušės
bumbt bumbt bumbsi į mano pakaušį
mano kūnas ilsis po kriauše
mano kūne prasideda šalnos

mano sapnas iš kūno išeina
brenda nykstančiom lapkričio pievom
mano kūnas guli po kriauše
ir vis kliedi vis kliedi vis kliedi

juodas lapkriti stverki poetą
kurs neranda sau vietos ir kliedi
milijonas žiogų žuvo pievoj
o kodėl šitas niekaip

išgyvenusios darganą kriaušės
bumbt bumbt bumbsi į mano pakaušį
sako lašas po lašo kaip kriaušė po
kriaušės - tuoj išeisiu ir pats

tik sekundę dar šūdiną vieną palauki
/g.b.

Komentarų nėra: