šeštadienis

Sėdim dviese - aš ir praviras langas
ir kiek vėjų
kiek dangaus kambary
jei tik
kad tik
matytumėt