ketvirtadienis

faraway places.

Tai tik dirbtinis - taisyklės paprastos: Diafragma ir „Lūpos - lūpos“... Garsas išjungtas, sprogimo užbertas apkasas, Paukštis ant žodžio skeveldros nutūpęs. Tai tik dirbtinis - neberasoja stiklas: „Žvilgsnis - Aukštumos“ ir „Kumštis - Žemumos“, - Mūsų misijos lengvos ir kulkos mokyklinės, Diafragma sudriskus, o lūpos tik menamos. Tai todėl, kad mirtis dar tiktai repetuojama - Tik dirbtinis - todėl čia atleistinos klaidos, Čia sulėtintai galim atsukti siužeto kartojimą: „Lūpos - paukštis - pažyrantis stiklas - veidas“. /R. S. - Kvėpavimas./

Komentarų nėra: