penktadienis

Closing walls and ticking clocks.

O ateity aš turėsiu sieną, visą nukabinėtą laikrodžiais. Jie ritmingai tiksės, kažką lyg skaičiuodami, kažką varydami į užmarštį. Jie kvėpuos. Nepaliaus. Tik paslaptis bus tame, kad nei vienas iš jų nerodys tikslaus laiko.

Komentarų nėra: