antradienis

Tu likai pasaka.

Naktim man vis dėlto patinka. Ir nesvarbu, kurioj pusėj lyja, kur krenta mėnulis ir kur miegą švaisto žvaigždės. Tada išjungiu šviesas ir tyliai tyliai prisėdusi ant savo nutrinto lovos krašto sulaikau kvėpavimą ir klausausi. Užuodžiu šilumą. Laikrodžio žingsnius. Ir tada vėl įkvepiu. Kokia ji nuostabi. Kokia tyra ir beveik nepaliesta naktis. Imu gitarą. Žinau, begėdiškai negražu gadint kažką nuostabaus šešių stygų brazdesiu. Bet negaliu. Aš noriu. Užsimerkiu ir man nieko nesakius pirštai ima patys dėliotis ant grifo, patys užgauna trečią, ketvirtą ir vėl trečią stygas. Taip aš pradedu. Su iškankinta ir pagaliau idealiai skambančia The Beatles Yesterday. Lūpos tyli. Joms vis dar nedrąsu išleist žodžius. Jos laukia. Laukia tos dainos. Ir kai po Nirvanos Where did you sleep last night.? pasigirsta tas ritmas, kuris priverčia širdį sustot plakt, kuris užima kvapą ir sustingdo pasaulio erdves, kuris nubraukia nuo veido lietų ir tyliai laiko už rankos... Kažkur šalia manęs lyg susiformuoja tamsus šešėlis. Tai suteikia jausmą, lyg pildytųsi viena iš didžiausių svajonių. Tada aš atleidžiu stygas ir tiesiu rankas į tą šešėlį, sugniaužiu pirštus, lyg norėdama sustabdyt tą akimirką. Bet kai prie pat savo akių juos atleidžiu, ten nėra nieko, kas norėtų sprukti, nėra nieko, kas norėtų šokt lauk pro langą. Ten visai nieko nėra. Priglaudžiu pirštus prie užmerktų akių. Ir į mane lyg pašėlęs ima gertis kvapas. Kvapas, kurio netekus mano siela turbūt užgestų nieko nesakius. Jis užvaldo, lyg tas ritmas, kuris priverčia nurimti, bet tuo pačiu metu ir neleidžia atsipalaiduoti. Kuris vis kartoja, kad niekas nesvarbu... Visgi pabaigiu grot tą dainą, balsas užlūžta ties paskutinio posmelio eilutėm. O tada smunku atgal į savo miego ištroškusį guolį ir prisiglaudusi prie šiltos šunio nugaros užsidengusi veidą jaučiu, kaip tas lietus pamažu persikelia ant mano veido ir okupuoja akis.

3 komentarai:

goooooood girl rašė...

i like......

Dojitoku rašė...

Oh, kaip gražu.. ;>> man labai labai patiko šis įrašas. Suteikė įkvėpimo viskam. Ačiū tau.

Cloud.* rašė...

like what.?

Dėkok nakčiai. kalbėjo ji. ;>